Paulus Historicus

Geschiedenis op een leuke manier!

1500 - 1600 

Tijd van de ontdekkers en hervormers

Columbus of Aristoteles

Het ontstaan van Nederland

De Nederlandse vlag ontstaan

Maarten Luther, de aflaat en de splitsing van de kerk

Absolutisme vs verlicht Absolutisme