Paulus Historicus - Tijdvak 10 Lesmateriaal

Hier behandelen we tijdvak 9 en zijn we aangekomen in het heden!
Voor meer informatie, check ook het artikel over de aanslagen op de Twin Towers.

De Koude Oorlog